Đề xuất gói vay hỗ trợ 100 tỷ đồng cải tạo nhà trọ

Sở Xây dựng TP.HCM vừa đề xuất với UBND TP.HCM về một số chính sách hỗ trợ và quản lý đối với nhà trọ dành cho công nhân và người lao động. Các đề xuất nằm trong chương trình mục tiêu cải tạo, chỉnh trang hơn 720.000 phòng trọ trên địa bàn thành phố.

Nguồn: Trung tâm Tin tức