Đề nghị không bắt buộc nộp hồ sơ tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo các địa phương không bắt buộc phải nộp giấy chứng nhận học sinh, sinh viên để xem xét, giải quyết tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2023 trước ngày 15/10.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV