Đẩy nhanh gói hỗ trợ nhà trọ cho người lao động

Bộ LĐ-TB-XH đã thực hiện đôn đốc các địa phương thực hiện quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động.

Nguồn: Trung tâm Tin tức