CHUÔNG VÀNG VỌNG CỔ LẦN THỨ 19 NĂM 2024

Danh sách thí sinh vào vòng Tuyển chọn Cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ năm 2024

Ban Tổ chức Cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ lần thứ 19 năm 2024 vừa thông báo danh sách thí sinh được chọn vào vòng Tuyển chọn.

Ban Tổ chức Cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ 2024