Đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu Xuân 2023

Ngày 31/1, Lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu Xuân 2023 đã diễn tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Đây là hoạt động thường niên để cơ quan quản lý và các thành viên thị trường gặp gỡ đầu năm.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV