Đà Lạt: Vẽ tranh dọc tuyến đường hưởng ứng Festival hoa

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV 30/11/2022, 14:00