Đa dạng các hình thức tuyên truyền bầu cử

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được diễn ra thành công, năm nay, công tác tuyên truyền được chú trọng đẩy mạnh với nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, sinh động.

Nguồn: Trung tâm Tin tức
Xem thêm