Củng cố nội lực cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Tại TP.HCM, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư về mặt công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm củng cố nội lực, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường, tham gia tốt hơn vào chuỗi cung ứng, tạo giá trị gia tăng tốt hơn.

Nguồn: Trung tâm Tin tức