Cửa hàng tạp hóa "Xanh" của những cô nàng khiếm thị

Limart được biến đến là cửa hàng không rác thải, với sự góp sức của những cô gái khiếm thị.

Nguồn: Trung tâm Tin tức