Cử tri gửi gắm nhiều kỳ vọng đến kỳ họp thứ 8, HĐND TP.HCM khóa X

Theo dõi Kỳ họp thứ 8 HĐND TP.HCM khóa X thông qua các phương tiện truyền thông, cử tri trên địa bàn TP rất quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng vào việc chính quyền đưa ra các quyết sách, giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội còn vướng mắc trong năm qua.

Nguồn: Trung tâm Tin tức