Công ty Điện lực Củ Chi: Thông báo tạm ngưng cung cấp điện

Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo kế hoạch tạm ngưng cung cấp điện tuần lễ từ 10/08/2022 đến 16/08/2012 như sau:

Thứ Tư, ngày 10/08/2012:

Từ 8g đến 12g trạm có danh số: H29ES932D khu vực mất điện một phần ấp: 4B, 6B, 7 xã Bình Mỹ

Thứ Năm, ngày 11/08/2012:

Từ 08g đến 09g trạm có danh số: K19DS590D khu vực mất điện một phần ấp 6 xã Phước Vĩnh An

Từ 08g30 đến 10g30 trạm có danh số: 119NS075D, V19NS099D khu vực mất điện một phần ấp Tam Tân xã Tân An Hội

Thứ Sáu, ngày 12/08/2022:

Từ 18g30 đến 16g30 trạm có đanh số: V19LS091D khu vực mất điện một phần Khu phố: 3, 7 Thị trấn Củ Chi 

Từ 08g30 đến 12g30 trạm có danh số: 119LS006D khu vực mất điện một phần ấp Bàu Sim xã Tân Thông Hội

Từ 10g30 đến 12g30 trạm có danh số: V19BS757D, 19BS161D khu vực mất điện một phần khu phố 3, 5, 7 Thị trấn Củ Chi

Thứ Hai, ngày 15/08/2022:

Từ 08g30 đến 12g30 trạm có danh số: F39BS662C khu vực mất điện một phần ấp Mỹ Khánh B xã Thái Mỹ; trạm có danh số: K19FS147D khu vực nhất điện một phần ấp: 1, 1A, 2, 2A xã Tân Thạnh Tây

Từ 12g đến 12g30 trạm có danh số: K19FS830D, K19FS055D khu vực mất điện một phần ấp: 1, 1A, 2, 2A, 3 xã Tân Thạnh Tây 

Thứ Ba, ngày 16/08/2022:

Từ 08g30 đến 12g30 trạm có danh số: V19AS978D khu vực mất điện một phần ấp: Hậu, Xóm Huế xã Tân An Hội 

Lưu ý: Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất điện hoặc mất an toàn trên hệ thống điện thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, xin Quý Khách hàng vui lòng gọi số điện thoại 1900545454 để được hỗ trợ. 

Theo: Công ty Điện lực Củ Chi