Công nhân lao động sôi nổi, hưởng ứng chương trình "Giờ thứ 9" năm 2022

Liên đoàn Lao động TP.HCM tiếp tục lan tỏa thông điệp "Vì cuộc sống an toàn" cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động thông qua chương trình "Giờ thứ 9" năm 2022. Chương trình tổ chức tại huyện Bình Chánh.

Nguồn: Trung tâm Tin tức