Công bố kết quả đấu thầu thuốc tập trung quốc gia

Sau nhiều tháng triển khai, Bộ Y tế đã lựa chọn được các nhà thầu cung ứng thuốc cho hàng ngàn cơ sở y tế. Đây là một tín hiệu đáng khích lệ, giúp khắc phục tình trạng khan hiếm thuốc điều trị đang xảy ra trên toàn quốc.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV