Cơ quan thuế thu được hơn 165 ngàn tỷ đồng trong tháng 1/2023

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 1/2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 165.700 tỷ đồng.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV