Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam

Nguồn: Trung tâm Tin tức 19/5/2022, 08:32

Cả cuộc đời hy sinh, gian khổ, một lòng, một dạ vì nước, vì dân, với khí phách, tâm hồn và tấm gương sáng ngời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một di sản đồ sộ, vô cùng quý giá về tư tưởng, đường lối cách mạng Việt Nam.

Ý kiến của bạn: