Chi phí sản xuất tăng, doanh nghiệp khó giữ giá bán ra

Logictics quốc tế đình trệ khiến cho chi phí vận chuyển tăng từ 10 - 12 lần so với giá cước thông thường. Diễn biến này kết hợp với việc thiếu nguồn cung nguyên liệu đang khiến cho nhiều ngành sản xuất gặp khó khăn.

Nguồn: Trung tâm Tin tức