Chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật

Nhiều tạp chí đã lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động trái pháp luật, sách nhiễu cơ quan, doanh nghiệp địa phương... Bộ TT&TT vừa ban hành văn bản gửi các địa phương nhằm chấn chỉnh tình trạng này.

Nguồn: Trung tâm Tin tức