Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chính thức thu phí từ ngày 8/8

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ thu phí từ 0 giờ ngày 8/8 với mức cao nhất gần 335.000 đồng mỗi lượt cho quãng đường hơn 50 km. Khoảng thời gian thu phí dự kiến là 14 năm 8 tháng.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV