Cần Giờ: Tập trung triển khai việc “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”

Thành ủy TP.HCM 19/5/2022, 08:27

Huyện ủy Cần Giờ tổ chức tổng kết công tác tuyên giáo và giáo dục lý luận chính trị năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Tham dự có các đồng chí Đoàn Thị Ngọc Cẩm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Huỳnh Anh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo.

Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 nhưng hệ thống tuyên giáo huyện đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng do thực tiễn đặt ra, góp phần củng cố ổn định tư tưởng, nhất là về tư tưởng chính trị, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất trong nội bộ và đồng thuận xã hội. Chủ động tham mưu trong các mặt công tác tuyên giáo và vận động nhân dân, giúp Ban Thường vụ Huyện ủy giải quyết có hiệu quả các vấn đề đặt ra góp phần vào công tác lãnh, chỉ đạo trên lĩnh vực chính trị tư tưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Ngọc Cẩm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy biểu dương những kết quả đạt được; đồng thời yêu cầu, thời gian tới, công tác thông tin, tuyên truyền cần phát huy những kết quả tốt đạt được trong năm qua và những kinh nghiệm hay; nghiêm túc nhìn nhận và khắc phục hạn chế với những giải pháp cụ thể, khả thi; đổi mới phương thức tuyên truyền đa dạng, hiệu quả, kịp thời, phát huy vai trò của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, mạng xã hội; tập trung tham mưu việc tổ chức triển khai các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ huyện trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế.

Tập trung triển khai việc “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại TPHCM, làm cho văn hóa Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân huyện, là nguồn sức mạnh đặc thù của con người thành phố mang tên Bác. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường năng lực dự báo, nắm bắt và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trên không gian mạng, không để bị động, bất ngờ. Quan tâm hơn đến chất lượng giáo dục lý luận chính trị, thực hiện nghiêm các quy định, chế độ kiểm tra, đánh giá trong học tập, các lớp đào tạo lý luận chính trị; nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên, báo cáo viên; quan tâm cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo thuộc diện cấp ủy quản lý.

Dịp này, Huyện ủy đã trao Giấy khen cho 25 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tuyên giáo của Đảng năm 2021.

Ý kiến của bạn: