Bức tranh cung - cầu thị trường lao động sau Tết

Theo thống kê, mức lương trung bình từ 5-10 triệu đồng chiếm đến hơn 50% nhu cầu toàn thị trường. Trên cơ sở này, nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM đang đẩy mạnh tuyển dụng bù đắp nhân sự thiếu hụt nhằm đáp ứng lượng đơn hàng phục hồi trong năm mới.

Nguồn: Trung tâm Tin tức