BoE thông báo kế hoạch giảm hỗ trợ nền kinh tế

Nguồn: Trung tâm Tin tức 6/8/2021, 15:00

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vừa đưa ra kế hoạch bắt đầu giảm những chính sách hỗ trợ cho nền kinh tế mà ngân hàng này ban hành trong suốt thời kỳ khủng hoảng do đại dịch COVID-19.

Ý kiến của bạn: