Bố trí gần 8.600 tỷ đồng cho cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2

Bộ GTVT đã bố trí gần 8.600 tỷ đồng cho cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, trong đó có hơn 8.300 tỷ đồng bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV