Bỏ phiếu tại điểm bầu cử khu vực số 29 thuộc đơn vị bầu cử số 1 (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức)

Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã đến dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực số 29 thuộc đơn vị bầu cử số 1 (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP.HCM).

Nguồn: Trung tâm Tin tức
Xem thêm