Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thả 5 tấn cá giống ra sông Hậu

Sáng 10/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang thả 5 tấn cá giống ra sông Hậu. Hoạt động này nhằm bổ sung và tái tạo nguồn lợi thủy sản trước bối cảnh thiên tai, biến đổi khí hậu.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV