Bộ Nông nghiệp đề nghị hỗ trợ ngư dân bám biển

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn khẳng định việc Trung Quốc tạm ngừng đánh cá đối với những khu vực thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông là không có giá trị, đồng thời đề nghị hỗ trợ ngư dân bám biển.

Nguồn: Trung tâm Tin tức