Bỏ khung giá đất: Bước đột phá lớn, đưa đất đai về giá trị thực

Chủ trương bỏ khung giá đất có cơ chế phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường theo Nghị quyết 18, được các chuyên gia đánh giá là bước đột phá lớn để đưa đất đai về giá trị thực chống thất thu thuế.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV