Bồ Đào Nha: Triển lãm chống phân biệt chủng tộc của họa sĩ Mark Bradford

Triển lãm của họa sĩ Mỹ Mark Bradford đã làm nổi bật hố ngăn cách giữa các màu da, tình trạng đang nóng lên ở quê hương ông.

Nguồn: Trung tâm Tin tức