Bế mạc Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (mở rộng)

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 17 đã hoàn thành nội dung đề ra.

Nguồn: Trung tâm Tin tức