ASEAN nhất trí mở cửa trở lại ngành du lịch

Ngày 19/1, Bộ trưởng Du lịch các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhất trí tái mở cửa ngành du lịch, cả trong khu vực và quốc tế, nhằm phục hồi ngành công nghiệp không khói này trong bối cảnh đại dịch.

Nguồn: Trung tâm Tin tức