Ai Cập đòi chủ quyền các báu vật

Thế giới năm nay kỷ niệm 200 năm giải mã được bí ẩn ký tự Ai Cập cổ (1822) và 100 năm tìm ra kim tự tháp mộ Toutankhamon (1922). Tại Ai Cập, ngày càng nổi lên nhiều tiếng nói đòi chủ quyền các báu vật, ghi nhận đóng góp của người dân bản địa.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV