Afghanistan thiệt hại nặng nề sau động đất

Trận động đất mạnh 5,9 độ Richter tại Afghanistan đã để lại tổn thất lớn về nhân mạng, cùng thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, trong khi nỗ lực cứu trợ ở những khu vực đồi núi gặp nhiều khó khăn.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV