4 tỉnh thành ký kết quy chế phối hợp thực hiện dự án Vành đai 3

Vành đai 3 có ý nghĩa quan trọng về kinh tế đối với TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Do đó, cả 4 địa phương đã thống nhất và thể hiện quyết tâm, đặt mục tiêu chung trong việc thúc đẩy vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phát triển

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV