Yêu cầu các tổ chức tín dụng rà soát, báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan tới tiền ảo

"Yêu cầu các tổ chức tín dụng rà soát, báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan tới tiền ảo", đó là một trong những nội dung Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ vừa ký yêu cầu tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới tiền ảo.

Trung tâm Tin tức