Xung quanh việc chuyển sát hạch lái xe cho công an

Lâu nay, việc sát hạch lái xe do Bộ Giao thông Vận tải phụ trách. Tuy nhiên, Chính phủ vừa có tờ trình dự án Luật "Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ", trong đó, thống nhất để Bộ Công an sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Trung tâm Tin tức