Xung quanh dự thảo luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam

Với dự án Luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam sẽ được Quốc hội thảo luận trong hôm nay, ghi nhận ý kiến đại biểu bên hành lang quốc hội thì xung quanh dự thảo luật này vẫn còn một số bất cập.

Trung tâm Tin tức