Xúc động câu chuyện của người đàn ông vớt xác trên sông Sài Gòn

Video Chương trình khác
21g - Thứ Hai hàng tuần - HTV7
20g30 - Thứ Tư hàng tuần - HTV7
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2019
21g00 - Thứ Hai hàng tuần - HTV7
23g - Chủ nhật hàng tuần - HTV7
20g30 - Chủ nhật hàng tuần - HTV7