Xuất khẩu tôm kỳ vọng bứt phá mùa cuối năm

Với các lợi thế từ hiệp định EVFTA, xuất khẩu tôm được kỳ vọng sẽ phục hồi và phát triển mạnh trong thời gian tới.

Trung tâm Tin tức