Xuất khẩu thủy sản tăng mạnh từ đầu năm 2018

Vượt qua nhiều khó khăn để cán đích ở kim ngạch 8,3 tỉ đô-la Mỹ, thủy sản được xem là một trong những mặt hàng xuất khẩu thành công trong năm 2017. Năm 2018, lô hàng thủy sản xuất khẩu đầu tiên đã giúp thu về một lượng lớn ngoại tệ.

Trung tâm Tin tức