Xuất khẩu thủy sản 8 tháng đầu năm đạt 5,5 tỉ USD

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 15/8/2018, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 5,09 tỉ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính xuất khẩu thủy sản 8 tháng đầu năm sẽ đạt khoảng 5,5 tỉ USD, tăng 5% so với cùng kỳ.

Trung tâm Tin tức