Xuất khẩu rau quả đạt hơn 2,49 tỉ đô la Mỹ

Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, trong tháng 8/2021 kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước đạt khoảng 230 triệu đô la Mỹ, giảm 13,2% so với tháng 7, lũy kế tháng 8/2021 kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2,49 tỉ đô la Mỹ.

Nguồn: Trung tâm Tin tức