Xuất khẩu mỹ phẩm Hàn Quốc sang Nhật Bản tăng cao

Bất chấp những căng thẳng thương mại với Nhật Bản, kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm của Hàn Quốc sang đất nước Mặt Trời mọc vẫn tăng gần 30% trong 11 tháng đầu năm 2019.

Trung tâm Tin tức