Xuất khẩu gỗ phấn đấu đạt kim ngạch 10 tỉ USD

Năm 2018, ngành chế biến gỗ đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 10 tỉ USD. Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đây là mục tiêu hoàn toàn có thể đạt được.

Trung tâm Tin tức