Xuất khẩu của Việt Nam có thể tăng 12% nhờ EVFTA

Ngân hàng Thế giới ước tính: chỉ riêng việc tận dụng các ưu đãi thuế quan thực thi theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) có thể giúp GDP của Việt Nam tăng 2,4% và xuất khẩu tăng 12% vào năm 2030.

Trung tâm Tin tức