Xuất khẩu của Trung Quốc tiếp tục tăng

Bất chấp căng thẳng thương mại với Mỹ, lượng hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc tiếp tục gia tăng trong 5 tháng đầu năm. Thặng dư thương mại của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng tăng mạnh, nhờ gia tăng trao đổi thương mại với các nền kinh tế mới nổi.

Trung tâm Tin tức