Xuất khẩu cá tra tăng nhưng người nuôi cá gặp khó khăn

Do giá thức ăn cho cá tăng cao, người nuôi cá và doanh nghiệp chế biến cá tra xuất khẩu đều đang phải chịu thua lỗ dù kim ngạch xuất khẩu cá tra 6 tháng đầu năm 2021 có sự tăng trưởng.

Nguồn: Trung tâm tin tức