Xuất khẩu cá tra sang thị trường tiềm năng tăng mạnh

Trong 5 tháng đầu năm 2021, ngoài sự tăng trưởng dương ở một số thị trường hàng đầu thì giá trị xuất khẩu cá tra Việt Nam sang các thị trường tiềm năng như: Mexico, Brazil, Colombia, Thái Lan, Nga... tăng trưởng rất mạnh.

Nguồn: Trung tâm Tin tức