Xuất khẩu cá tra đột phá, có thể vượt mức 2 tỉ đô-la Mỹ

Năm 2018 là năm đầu tiên ngành xuất khẩu cá tra đột phá, có thể đạt mức xuất khẩu lên tới 2 tỉ đô-la Mỹ.

Trung tâm Tin tức