Xuân tình nguyện lan tỏa yêu thương

Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp xuân về, hàng ngàn bạn trẻ TP.HCM đã hăng hái khoác trên mình màu áo "vàng" đặc trưng, để đến những mặt trận, những nơi cần họ với những hoạt động xã hội thiết thực, ý nghĩa nhân dịp Tết cổ truyền.

Trung tâm Tin tức