Xử lý tín dụng đen, cần sự phối hợp từ người dân

Tín dụng đen thực chất là một hình thức cho vay nặng lãi với lãi suất khủng vượt quá quy định pháp luật cho phép, và loại hình này nở rộ mạnh nhất từ năm 2017 cho đến nay với nhiều cách thức tinh vi. Để ngăn chặn triệt để, cần có sự hợp tác của người dân.

Trung tâm Tin tức