Xử lý ổ dịch sốt xuất huyết trong vòng 48 giờ

Giám sát chặt chẽ ca bệnh, côn trùng trung gian truyền bệnh nhằm kịp thời xử lý triệt để các ổ dịch phát sinh trong vòng 48 giờ là yêu cầu vừa được UBND TP.HCM đưa ra cho Sở Y tế thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Trung tâm Tin tức